ZZ.271.8.2022                                                                         

Nekla, dnia 27.07.2022 r.

 

<>

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czesława Świdurskiego w Starczanowie – etap II

 

1.      Do upływu terminu składania ofert wpłynęły: 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

SPOCHACZ Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Ruszkowo 7 A

63-000 Środa Wielkopolska

766 665,77 zł

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9

62-740 Tuliszków

493 242,14 zł