Aktualny rejestr informacji o środowisku
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miasta%20i%20Gminy%20Nekla

Archiwalny rejestr informacji o środowisku
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/bip-ochrona/