W dniu 20 października 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Przywrócenie do właściwego stanu technicznego istniejących dróg na działkach nr 329 i 327 w m. Targowa Górka, gm. Nekla”.

Umowę zawarto z:

Zakładem Wielobranżowym „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 108 585,63 zł brutto.