W dniu 15 listopada 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Budowę drogi w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Nekielka – etap III”.

Umowę zawarto z:

„DROGOBUD L. STACHOWIAK i P. WOJCIŃSKI” SPÓŁKA JAWNA
ul. Wiosny Ludów 2
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 112 176,00 zł brutto.