Gmina Nekla
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540152422-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Nekla:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573449-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nekla, Krajowy numer identyfikacyjny 63125809800000, ul. Dworcowa  10, 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
Adres strony internetowej (url): www.nekla.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina:10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych