XL/319/2018 w sprawie Statutu Gminy Nekla

W sprawie:
w sprawie Statutu Gminy Nekla

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
XL/319/2018

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego