Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących.

1. Gmina Nekla realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem urządzenia z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

obrazek
Dłonie na białym tle ze znakiem języka migowego

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Usługa dostępna jest w:
1. ul. Dworcowa 10, parter, sekretariat (urządzenie mobilne)
2. ul. Wiosny Ludów 2b, piętro, referat inwestycji (urządzenie mobilne)
3. ul. Nad Maskawą 5, kasa (urządzenie mobilne)

2. W Urzędzie Miasta i Gminy Nekla działają mobilne pętle indukcyjne. Urządzenie jest wykorzystywane podczas wizyt osób niedosłyszących korzystających z aparatu słuchowego.

Mobilna pętla indukcyjna

Urządzenie posiada wbudowaną pętlę indukcyjną, która przekazuje do odbiorcy wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu mówcy. Niedosłyszący do odbioru sygnału z pętli musi posiadać aparat słuchowy lub procesor dźwięku z opcją cewki telefonicznej (tzw. T-COIL).

Urzędnik mówi do mikrofonu zamontowanego w urządzeniu. Niedosłyszący przełącza odpowiedni guzik w swoim aparacie słuchowym, który łączy się bezpośrednio z pętlą. Dzięki temu niedosłyszący odbiera wzmocniony sygnał bezpośrednio bez zakłóceń czy głosów wokół.

Usługa dostępna jest w:
1. ul. Dworcowa 10, parter, sekretariat (urządzenie mobilne)
2. ul. Wiosny Ludów 2b, piętro, referat inwestycji (urządzenie mobilne)
3. ul. Nad Maskawą 5, kasa (urządzenie mobilne)