Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla – Katarzyna Nowaczyk
ul. Dworcowa 10, 6330 Nekla
telefon: 61 4373 174
e-mail: k.nowaczyk@gminanekla.pl