W sprawie:
w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
XLI/345/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia