WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W UŻYCZENIE:

 nieruchomości będące własnością Gminy Nekla.

1. działka nr 469/5 – położona w Nekli, o pow. 0,0494 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 14. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00027104/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Nekla, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r., zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 r., uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest w pod tereny usług sportu.
2. działka nr 469/7 – położona w Nekli, o pow. 0,0469 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 14. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00027104/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Nekla, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r., zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 r., uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest w pod tereny usług sportu.


Uwaga: Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Martyna Kostrzewska.