Szanowni Państwo,
Gmina Nekla rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030*.


W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.
Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJ: https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-nekla/.

Ponadto ankietę można:
• pobrać i wypełnić w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej 10 w Nekli,
• wypełnić poprzez pobranie formularza dostępnego na poniżej w formacie pdf.

Formularz będzie dostępny do 16 stycznia 2022 roku.
Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Nekla na najbliższe lata.
Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

*zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/285/2021 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dn. 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji.