Nekla, dnia 28.09.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2021 r. odbył się w Nekielskim Ośrodku Kultury, przy ul.  Wiosny Ludów 2b, w sali widowiskowej, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
1. działka nr 28/7 w Barczyźnie - arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1547 ha, zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak NG.6730.25.2020 z dnia 04.06.2020 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 67.000,00 zł + VAT.
 Do przetargu na sprzedaż nieruchomości dopuszczono dwa podmioty, brak niedopuszczonych podmiotów.
Nabywcami nieruchomości zostali: Państwo Gabriela i Tomasz Jakubowscy, którzy zaoferowali kwotę 67.670,00 zł + VAT.
2. działka nr 163/17 w Podstolicach arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1893 ha, zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2016 r., ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 71.000,00 zł + VAT.
 Do przetargu na sprzedaż nieruchomości dopuszczono trzy podmioty, brak niedopuszczonych podmiotów.
Nabywcą nieruchomości został: Pan Maciej Tłoczek, który zaoferował kwotę 72.000,00 zł + VAT.
3. działka nr 163/18 w Podstolicach arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, powierzchnia 0,1259 ha, zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2016 r., ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 69.000,00 zł + VAT.
 Do przetargu na sprzedaż nieruchomości dopuszczono dwa podmioty, brak niedopuszczonych podmiotów.
Nabywcami nieruchomości zostali: Państwo Magdalena i Łukasz Idziak, którzy zaoferowali kwotę 69.690,00 zł + VAT.