Nekla, dnia 24.09.2021 r.

ZZ.271.15.2021

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym

pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.181.174,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla

 

1.      Do upływu terminu składania ofert wpłynęły: 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie

ul. Warszawska 4

62-025 Kostrzyn

327 903,05 zł

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

79 357,01 zł