Nekla, dnia 17 czerwca 2021 r.

ZZ.271.10.2021

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym

pn. Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Nekla wraz z przebudową skrzyżowania ul. Poznańskiej i Lipowej w Nekli

 

1.      Do upływu terminu składania ofert wpłynęły: 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Zakład Robót Wielobranżowych

Kubiaczyk Sp. k.

Kokoszki 25

62-330 Nekla

1 793 268,51 zł

2.

Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK

Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

1 763 116,66 zł