Nekla, dnia 10.06.2021 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.06.2021 r. odbył się w Nekielskim Ośrodku Kultury, przy ul.  Wiosny Ludów 2b, w sali widowiskowej, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. działka nr 45/1 – położona w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,0916 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00009842/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 r., ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
           Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 49.000,00 zł + VAT.
Do przetargu na sprzedaż nieruchomości dopuszczono pięć podmiotów, brak niedopuszczonych podmiotów.
Nabywcą nieruchomości został: Pan Michał Silski, który zaoferował kwotę 70.000,00 zł + VAT.

2. działka nr 45/2 – położona w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,0792 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00009842/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 r., ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
           Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 42.000,00 zł + VAT.
Do przetargu na sprzedaż nieruchomości dopuszczono pięć podmiotów, brak niedopuszczonych podmiotów.
Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Wszelaki, który zaoferował kwotę 66.420,00 zł + VAT.