W dniu 10 czerwca 2021 r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, zawarto umowę na:

 

Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki i Gierłatowo, gm. Nekla

 

Umowę zawarto z:

 

Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK

Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

 

Wartość umowy: 236 880,53 zł brutto

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.07.2021 r.