Nekla, dnia 17 maja 2021 r.

ZZ.271.8.2021

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym

pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Racławki i Gierłatowo, gm. Nekla

 

1.      Do upływu terminu składania ofert wpłynęły: 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Zakład Robót Wielobranżowych

Kubiaczyk Sp. k.

Kokoszki 25

62-330 Nekla

299 875,94 zł

2.

Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK

Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

236 880,53 zł

3.

Firma Usługowo-Handlowa ANNA

Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

305 304,93 zł