Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

NS.152.1.2021

W sprawie zaprzestania korzystania przez Rząd RP z potencjalnie groźnej dla zdrowia szczepionki i konieczności podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących zagrożenia z jej strony

05.01.2021 r. - złożenie petycji; 15.01.2021 r. - uzupełnienie petycji; 07.04.2021 r. - ponowne złożenie petycji

11.05.2021 r.

Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 29.03.2021 r. Zawiadomienie o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia z dnia 06.05.2021 r., wysłane 11.05.2021 r.

2

Nie wyrażono zgody

NS.152.2.2021

W sprawie przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego  dla osób starszych

06.02.2021 r.

17.02.2021 r.

Petycja została wycofana przez wnioskodawcę pismem z dnia 17.02.2021 r.

3

Nie wyrażono zgody

NS.152.3.2021

W sprawie eliminacji glifosatu z żywności

23.02.2021 r.

25.05.2021 r.

Zawiadomienie o pozostawieniu petycji bez rozaptrzenia z dnia 21.05.2021 r., wysłane 25.05.2021 r.

4

Współwnioskodawca: Organizator konkursu "Podwórko NIVEA" Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k., ul. Morszyńska 55, 02-916 Warszawa; Współwnioskodawca: Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

NS.152.4.2021

W sprawie przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

01.04.2021 r.

30.06.2021 r.

Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 30.06.2021 r.

5

Mieszkańcy gminy Nekla i inne osoby korzystające z kasy biletowej w Nekli

NS.152.5.2021

W sprawie niezamykania kasy biletowej na dworcu PKP w Nekli

12.05.2021 r.

05.08.2020 r.

Pismem z dnia 04.06.2021 r. przekazano petycję wg właściwości do Marszłka Województwa Wielkopolskiego

6

Nie wyrażono zgody

NS.152.6.2021

W sprawie budowy wodociągu w m. Zasutowo

25.06.2021 r.

29.09.2020 r.

Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 4.08.2021 r.

7

Nie wyrażono zgody

SK.152.1.2021

w sprawie uporządkowania drzew i krzewów w m. Zasutowo

17.10.2021 r.

4.11.2021 r. działke nr 44/33 uporzadkowano w dniu 04.11.2021 r. oraz odpowiedzi pisemnej udzielono w dniu 10.01.2022 r.

8

Mieszkańcy miasta Nekla

SK.152.2.2021

w sprawie budowy sieci osłon dżwięko-chłonnych

29.12.2021 r.

21.01.2021 r. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 21.01.2022 r. Zawiadomienie o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia.