Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Piotr Sterkowski, ul. Kłodzka 25, 04-913 Warszawa

SR_152_1_2020

w sprawie podjęcia uchwały dot. uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań są gotowi przyjąć i ponieść koszty prawne i finansowe niepożądanych odczynów poszczepiennych

14.12.2020 r.

18.03.2021

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.1.2020

2

Arkadiusz Rakoczy, ul. Działkowa 22, 32-065 Krzeszowice

SR_152_2_2020

SR_152_2_2020_1

w sprawie podjęcia uchwały dot. uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek, iż w przypadku powikłań są gotowi przyjąć i ponieść koszty prawne i finansowe niepożądanych odczynów poszczepiennych

14.12.2020 r.

18.03.2021

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.2.2020

3

Teresa Garland skr. poczt. 88, 32-050 Skawina

SR_152_3_2020

w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka

20.12.2020 r.

19.03.2021

udzielono odpowiedzi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.3.2020