Zgodnie z zarządzeniem nr 257/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 29 października 2020 r. w dniach od 04.11.2020 r. do 18.11.2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy części ul. Małej stanowiącej działki o nr 521/4, 522/2, 530/2, 542/2, 556/2 i 566/2 położonych w Nekli.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania ankietowego badającego opinię mieszkańców.
Ankieta konsultacyjne będzie do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla oraz BIP-ie Gminy Nekla. 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Nekla.
Ankiety można będzie składać:
1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla,
2. pocztą tradycyjną na adres tut. Urzędu (decyduje data wpływu),
3. pocztą elektroniczną (podpisany skan).