Informacja Opisowa o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Nekla

 – rok 2004

 

 

I. Gmina Nekla jest w posiadaniu własności następującego mienia komunalnego na dzień

    30.X.2004:

 

 1. Gruntów rolnych pow. ogólna  52 7494,00  ha, o wartości 523 355,96 zł w tym :

 

Mieście Nekla –               23.6602,00 ha

 

Obszarze Gminy –          29 0892,00 ha

 

 1. Dróg, ulic i chodników pow. ogólna 130.2380 ha w tym :

 

Mieście Nekla – pow. dróg utwardzonych          7.0581 ha;

                           pow. dróg gruntowych            18.0957 ha

 

Obszarze Gminy - pow. dróg utwardzonych      20.3904 ha;

                              pow. dróg gruntowych          84.6938 ha

 

 

 1. Place i tereny zielone pow. ogólna 5.6189 ha , o wartości 56.189,00 zł w tym :

 

Mieście Nekla –     pow.   4.0197 ha

 

Obszarze Gminy – pow. 1.5992 ha

 

 1. Tereny rekreacyjne – miejsc. Nekielka

 

 1. Działki budowlane w tym :

 

Mieście Nekla - 

 

Obszarze Gminy –  pow.     4.0645 ha, wartość 609.675,00 zł

 

 1. Działki przemysłowo – handlowe (tylko miasto Nekla).

 

Mieście Nekla-      pow. 2,8625 ha

 

Obszarze Gminy-  pow.6.0660 ha

     

 

II. Gmina Nekla jest w posiadaniu na prawach wieczystego użytkowania działek o ogólnej

 

     pow. 92.708 m2, o wartości 638.294,00      w tym :

 

            Mieście Nekla – pow.  40.7910 m2,

 

            Na obszarze gminy:

 

            Zasutowo –  pow. 10.8100 m2,

 

            Podstolice –          pow .  1.000 m2,

 

            Targowa Górka – pow.  2.2530 m2,

 

            Opatówko –          pow. 0.3800 m2,

 

            Starczanowo –      pow. 3.2574 m2,

 

            Nekielka –            pow.  4.900 m2,

 

III Gmina Nekla jest w posiadaniu :

 1. Hydroforni o wartości :

-         grunt 19.394,00 zł,

-         budynek 70.216,98 zł

-         budowle 2.264.043,41 zł

-         maszyny 6.107,00 zł

-         maszyny 1.351,89 zł

 1. Dróg o wartości 673.438,08 zł
 2. Urzędu Gminy o wartości:

            -    grunt 8.142,00 zł

-         budynki 93.890,40 zł

-         budowle 18.866,57 zł

-         maszyny 127.478,27 zł

-         maszyny 869,89 zł

-         pozostałe środki trwałe 3.294,00 zł

 1. Straży pożarnej o wartości:

-         budynki 52.774,76 zł

-         budowle 14.783,29 zł

-         środki transportu 52.283,78 zł

 1. Ośrodka zdrowia :

-         wyposażenie 33.833,00 zł

 

 

 

 1. Gospodarki komunalnej:

-         grunt  8.361,68 zł

-         budynki 50.623.38zł

-         budowle 104.779,11zł

-         maszyny 8.584,59 zł

-         pozostałe środki trwałe 10.800,00 zł

 

 1. Szkół:

-         grunt 90.261,00 zł

-         budynki 2.595.920,52 zł

-         budowle 295.475,53 zł

-         wyposażenie 53.962,80 zł

-         maszyny 4.605,00 zł

-         środki transportu 93.500,00 zł

-         pozostałe środki trwałe 29.254,62

 1. Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz biblioteki:

-         Budynki 32.562,10 zł

-         Budowle 1.184,30 zł

-         Wyposażenie 11.089,10 zł

-         Środki transportu 9.144,70 zł

-         Pozostałe środki trwałe 1.342,00zł

 

 1. Obiektów sportowych:

            -     grunt 55.216,34 zł

-         budynek 25.965,79 zł

-         budowle 9.050,96 zł

-         hala widowiskowo- sportowa 2.558.700,00 zł

 

IV. Gmina Nekla w 2004 roku nabyła grunt o przeznaczeniu pod drogi gminne tj. działki o

       numerach geodezyjnych 10/4; 171/1; 175/6; 175/4 o wartości ogólnej 32 164,80 zł

 

 

 

 

V. Dochód  z Mienia Komunalnego:

-         nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie  17 934,87 zł

-         dzierżawy i najem 183 824,00zł

-         sprzedaży mienia  50 970,00 zł

-         wynajem autobusu 2 203,15 zł

 

 

VI. Gmina nie posiada gruntów na innych prawach tj. udziału w spółkach.