Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Nie wyrażono zgody

NS_152_1_2020

W sprawie przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów.

30.03.2020 r.

29.06.2020 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail - NS.152.1.2020

2

Nie wyrażono zgody

NS_152_2_2020

W sprawie budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w m. Zasutowo

9.04.2020 r.

20.05.2020 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail - NS.152.2.2020

3

Nie wyrażono zgody

NS_152_3_2020

W sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w urzędzie prcedur związanmych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do urzędu

23.04.2020 r.

29.06.2020 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail - NS.152.3.2020

4

Nie wyrażono zgody

NS_152_4_2020

W sprawie przywrócenia nauczyciela do pracy

22.05.2020 r.

02.06.2020 r.

Przekazano wg właściwości - NS.152.4.2020

5

Nie wyrażono zgody

NS_152_5_2020

W sprawie oznakowania drogowego ui buody progów zwalniających na ul. Starczanowskiej

1.07.2020 r.

05.08.2020 r.

Udzielono odpowiedzi (goniec) - NS.152.5.2020

6

Osoba Prawna Szulc Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

NS_152_8_2020

W sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem przez urząd płynów do dezynfekcji

6.08.2020 r.

29.09.2020 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail - NS.152.8.2020

7

Nie wyrażono zgody

NS_152_9_2020

W sprawie przekazania treści petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych

7.08.2020 r.

29.08.2020 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail - NS.152.9.2020