INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS.GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Martyna Kostrzewska zam. Chwałszyce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pani Martyny Kostrzewskiej, która wykazała się odpowiednią znajomością zagadnień przedstawionych w ogłoszeniu. Kandydatka spełniła jednocześnie wszystkie wymagania formalne określone w procedurze kwalifikacyjnej i posiada odpowiednie predyspozycje do zatrudnienia na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Nekla, 24.02.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla
Karol Balicki