1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2. Deklaracja na podatek od środków transportowych  (DT-1)

3. Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)