SR.152.1.2019          Nekla, dnia 28 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ
RADĘ MIEJSKĄ GMINY NEKLA W 2018 r.


Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla informuje, że w 2018 r. do Rady Miejskiej Gminy Nekla nie wpłynęła żadna petycja, która powinna być rozpatrywana w trybie ww. ustawy.