Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna Szulc Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

NS_152_1_2019

Zaplanowanie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.

31.05.2019 r.

28.06.2019 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail
NS_152_1_2019_odpowiedź

2

Osoba Prawna Szulc Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

NS_152_2_2019

Publikacja służbowych numerów telefonów komórkowych w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nekla

24.07.2019 r.

26.07.2019 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail
NS_152_2_2019_odpowiedź

3

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa

NS_152_3_2019

Dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych

17.12.2019 r.

17.03.2030 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail
NS_152_3_2019_odpowiedź