BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, iż odwołuje przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 1 marca 2019 r. na sprzedaż działki nr 19/12, położonej Starczanowie, o powierzchni 0,4315 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Przyczyną odwołania przetargu są przyczyny formalno-prawne.