Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna Szulc Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

NS_152_1_2018

Próba wdrożenia w gminie - rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

14.09.2018 r.

12.10.2018 r.

Udzielono odpowiedzi e-mail
NS_152_1_2018_odpowiedź