Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Szulc-Efekt sp. z o. o.

SI_152_1_2017

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

14.02.2017 r.

1.03.2017 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 1.03.2017 r. - znak: SI.152.1.2017

2

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ZZ_152_1_2017

Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

19.05.2017 r.

29.05.2017 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 24.05.2017 r. - znak: ZZ.152.1.2017

3

Szulc-Efekt sp. z o. o.

SO_152_1_2017

Dot. przekazania  wniosku kierownikom jednostek organizacyjnych(placówek) oświatowych

5.12.2017 r.

22.12.2017 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 22.12.2017 r. - znak: SO.152.1.2017