Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

NS_152_1_2016

Szersze przeprowadzanie konsultacji społecznych przez samorząd gminny

20.04.2016 r.

19.07.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 19.07.2016 r. – znak: NS.152.1.2016

2

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

NS_152_2_2016

Utworzenie „biblioteczki samorządowca”

22.04.2016 r.

04.05.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 04.05.2016 r. – znak: NS.152.2.2016

3

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

SI_152_1_2016

Zaplanowanie procesu wymiany systemów z Windows XP oraz przekazanie szkołom Programu Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej

4.05.2016 r.

10.05.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 06.05.2016 r. - znak: SI.152.1.2016

4

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

ZI_152_1_2016

Realizowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej

9.05.2016 r.

3.06.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 03.06.2016 r. - znak: ZI.152.1.2016

5

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

SI_152_2_2016

Ewidencja sprzętu informatycznego i oprogramowania, rejestracja incydentów naruszenia bezpieczeństwa, ilość stanowisk komputerowych, budżet na zadania informatyczne

15.10.2016 r.

29.10.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 21.10.2016 r. - znak: SI.152.2.2016

6

Andrzej Szumski
Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów
KOMASOWANI.PL

SI_152_3_2016

Umieszczenie na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

21.10.2016 r.

21.11.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 21.11.2016 r. - znak: SI.152.3.2016

7

Szulc-Efekt sp. z o. o.

SI_152_4_2016

Dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych scilicet „danych otwartych”

24.10.2016 r.

21.11.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 21.11.2016 r. - znak: SI.152.4.2016

8

Szulc-Efekt sp. z o. o.

NG_152_1_2016

Utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakładki „Czystsze powietrze”

29.10.2016 r.

25.01.2017 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 10.01.2017 r. - znak: NG.152.1.2016

9

Andrzej Szumski
Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów
KOMASOWANI.PL

SI_152_5_2016

Umieszczenie na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

15.10.2016 r.

21.11.2016 r.

 

Udzielono odpowiedzi e-mail z dnia 21.11.2016 r. - znak: SI.152.3.2016