Nekla, dnia 21.11.2014 r.

Znak sprawy: GG.271.30.2014


INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU


W dniu 21 listopada 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy udzielono zamówienia dotyczącego wykonania wykazów zmian gruntowych dla sześciu Ksiąg Wieczystych


Wykonawcą jest:

Piotr Wierzchosławski
ul. Wczasowa 21
62-300 Września

 

Wartość zamówienia wynosi 1 860,00 zł brutto.

 

Karol Balicki
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla