Nekla, dnia 15.09.2014 r.

Znak sprawy: GG.271.24.2014


INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU


W dniu 15 września 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy udzielono zamówienia dotyczącego wykonania dwóch tablic dla ulicy Jaśminowej i Trakt Pobiedziski, dwóch tablic z numeracją posesji dla Traktu Pobiedziskiego oraz tablicy z napisem "Sołtys"


Wykonawcą jest:

UTAL sp. z o.o.
ul. Kataryzńska 9
62-006 Kobylnica

 

Wartość zamówienia wynosi 564,57 zł brutto.

 

Karol Balicki
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla