Nekla, dnia 26.06.2014 r.

Znak sprawy: GG.271.17.2014


INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU


W dniu 26 czerwca 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy udzielono zamówienia dotycz±cego wykonanie dwóch tablic z nazwami ulic Sikorskiego i Dabrowskiego oraz jednego słupka do tablic


Wykonawc± jest:

UTAL sp. z o.o.
ul. Kataryzńska 9
62-006 Kobylnica

 

Warto¶ć zamówienia wynosi 421,89 zł brutto.

 

Karol Balicki
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla