Nekla, dnia 12.12.2014 r.

Znak sprawy: ZP.056.23.2014

 

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

W dniu 5 grudnia 2014 roku , w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zawarto umowę na:

Druk wraz z dostawą kalendarza gminnego na 2015 r.

 

Wykonawcą jest:

Drukarnia Majorczyk Sp. j.

ul. Grabowa 27

62-200 Gniezno

 

Wartość umowy wynosi 3 653,10 zł brutto.

 

Karol Balicki

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla