Nekla, dnia 21.08.2014 r.

Znak sprawy: ZZ.041.6.2014

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

W dniu 21 sierpnia 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w m. Mała Górka o wymiarach 80cm x 1 m, wysokości od ziemi 2 m.

Wykonawcą jest:

Stalmet Nekla Wyroby Hutnicze
ul. Dworcowa 24
62-330 Nekla

Wartość zlecenia wynosi 1 300,00 zł brutto.

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza