Nekla, dnia 04.08.2014 r.

Znak sprawy: ZZ.041.6.2014

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

W dniu 4 sierpnia 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zlecono wykonanie ogrodzenia panelowego w miejscowości Mała Górka.

Wykonawcą jest:

P.P.H. „PEMA” Sp. z o. o.
Stępocin 11
62-330 Nekla

Wartość zlecenia wynosi 5 035,87 zł brutto.

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza