W dniu 18 sierpnia 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Przebudowę dróg gminnych ul. Świerczewskiego i Szczepańskiego w Nekli – etap I”.

Umowę zawarto z:

Zakładem Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 392 129,08 zł brutto.