W dniu 26 czerwca 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nekla”.

Umowę zawarto z:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Gen Sikorskiego 38
62-300 Września

Wartość umowy wynosi 1 295 899,56 zł brutto (ryczałt miesięczny 71 994,42 zł).