Stan mienia komunalnego na dzień 31 XII 2013 r. do pobrania w formie załącznika pdf