W dniu 17 marca 2014 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Nekla polegający na remoncie ubytków nawierzchni za pomocą emulsji i grysów przy użyciu remontera typu Patcher”.

Umowę zawarto z:

Firmą Robót Drogowych Krzysztof Kukulski
Kijewo 36 B
63-000 Środa Wlkp.

Wartość umowy wynosi 80 977,05 zł brutto (w tym stawka za 1 m2 wynosi 12,85 zł).