W dniu 30 września 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Budowę drogi gminnej w m. Stępocin”.

Umowę zawarto z:

Zakładem Wielobranżowym  „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 130 964,35 zł brutto.