W dniu 9 sierpnia 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym 5-8, 2-5 oraz emulsją wraz ze ścinką poboczy dróg gminnych w Gminie Nekla”.

Umowę zawarto z:

Przedsiębiorstwem DROMA Majdecki Jacek
Lisewo 39
62-310 Pyzdry

Wartość umowy wynosi 144 180,60 zł brutto (stawka za 1 m2 11,09 zł brutto).