W dniu 22 lipca 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w m. Nekla ul. Wierzbowa”.

Umowę zawarto z:

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 65 866,50 zł brutto (stawka za 1 m2 31,37 zł brutto).