W dniu 22 lipca 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Dąbrowskiego w Nekli – etap I”.

Umowę zawarto z:

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 36 788,07 zł brutto.