W dniu 16 lipca 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Budowę drogi w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Nekielka – etap II”.

Umowę zawarto z:

Przedsiębiorstwem „DROG-KAR”
Gutowo Małe, ul. Powidzka 16
62-300 Września

Wartość umowy wynosi 228 941,99 zł brutto (stawka za 1 m2 22,99 zł brutto).