W dniu 20 czerwca 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w miejscowości Nekla”.

Umowę zawarto z:

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 1 628 942,90 zł brutto.