W dniu 19 kwietnia 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla”.

Umowę zawarto z:

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Wartość umowy wynosi 163 153,55 zł brutto.