W dniu 22 marca 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

 

„Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nekla w roku 2013 za pomocą emulsji i grysów przy użyciu remontera (typu PATCHER)”.

 

Umowę zawarto z:

 

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

 

 

Wartość umowy wynosi 103 135,50 zł brutto (w tym stawka za 1 m2 wynosi 15,87 zł).