W dniu 29 stycznia 2013 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na:

„Utwardzanie dróg gminnych na terenie Gminy Nekla gruzem z recyklingu w roku 2013”.

Umowę zawarto z:

GRZEGORCZYK – PRIM
Kamil Grzegorczyk
Skotniki 31
62-320 Miłosław

 

Wartość umowy wynosi 199 875,00 zł.