1. Gerard Grzeszczyk
2. Arkadiusz Hulewicz
3. Krzysztof Jagieła
4. Marian Juszczak
5. Tadeusz Kaźmierczak
6. Czesław Kozielski
7. Adam Myszker
8. Helena Nowak
9. Marek Roszak
10. Adam Stefaniak
11. Stanisław Stefański
12. Zdzisław Tądrowski
13. Stanisław Warczyński
14. Józef Wolniakowski
15. Julian Wsolak